0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

ВЪПРОСНИК ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОКУС ГРУПИ

Уважаема госпожо/господине

Социологическа агенция „Алфа Рисърч“ набира хора, които проявяват интерес да участват в групови дискусии, срещу което получават възнаграждение. Ако имате желание да бъдете включен в тези групови дискусии, без да се чувствате задължен по никакъв начин, моля отговорете на нашите въпроси. Настоящата информация ще бъде използвана единствено при подбора на участници в бъдещи групови дискусии.

 

Фокус групите (груповите дискусии) са социологически изследователски метод. При него се набират между 7 и 12 участници, които отговарят на определени предварително зададени критерии. Дискусията се провежда в нашия офис и се води от наш представител. В предварително определения ден и час участниците и нашият представител започват да разговарят по определена тема.  Не се изисква предварителна подготовка от участниците, няма грешни и верни отговори. Темите се задават от нашия представител (модератор), а участниците споделят мнението си по поставените въпроси. Продължителността на дискусиите е между 90 и 120 минути.  За целите на анализа и поради невъзможността модераторът да запомни всичко, което са споделили участниците, се прави видео или аудио запис.