0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

ВЪПРОСНИК ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОКУС ГРУПИ

Уважаема госпожо/господине

Социологическа агенция „Алфа Рисърч“ набира хора, проявяващи интерес да участват в групови дискусии, срещу което получават възнаграждение. Ако имате желание да бъдете включен в тях, без да се чувствате задължен по никакъв начин, моля, отговорете на нашия кратък въпросник. Настоящата информация ще бъде използвана единствено при подбора на участници в бъдещи дискусии.

 

Фокус групите (груповите дискусии) са изследователски метод в социолигическите и маркетинговите проучвания. При него се набират между 6 и 12 участника, които отговарят на определени предварително зададени критерии. Дискусията се провежда онлайн (на компютър или друго устройство от вкъщи) или на живо в нашия офис. Води се от представител на агенцията - модератор. В дискусиите не се изисква предварителна подготовка от участниците, няма грешни и верни отговори. Темите се задават от нашия представител (модератор), а участниците споделят личното си мнение по тях. В зависимост от обсъжданите въпроси продължителността на дискусиите е между 90 и 120 минути.  За целите на анализа и поради невъзможността модераторът да запомни всичко, което са споделили участниците, се прави видео или аудио запис.